امروز : یکشنبه, 10 فروردين 1399
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

دستورالعمل ها

 

دستورالعمل نقل و انتقال برون استانی پرونده های گرو ه های هدف

*دستورالعمل جامع پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

*شیوه نقل و انتقال برون استانی پرونده های مددجو

*شیوه نامه رسیدگی به درخواست های غیرحضوری مراجعین به ادارات  پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

* شیوه نامه بررسی درخواست های مرتبط با پیگیری وضعیت مفقودین

* شیوه نامه اجرایی مدیریت شبانه-مرکز پذیرش و هماهنگی گروه های هدف

*دستورالعمل استقرار میزخدمت حضوری

*دستورالعمل فعالیت مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق

*دستورالعمل اجرایی مراکز حمایت و بازپروری دختران و زنان آسیب دیده اجتماعی

*دستورالعمل اجرایی مرکز کودکان خیابانی

*دستورالعمل اجرایی پایگاه خدمات اجتماعی

* دستورالعمل اجرایی مرکز مداخله در بحران

* دستورالعمل اجرایی طرح خانه امن

*اصلاحیه دستورالعمل اجرایی خط تلفن اورژانس اجتماعی 123

* دستورالعمل طرح حمایت اجتماعی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی

* دستورالعمل میزخدمت

پیوست ها:
دانلود این فایل ( نامه رسيدگي به درخواست هاي غيرحضوري مراجعين به ادارات  پذيرش و هماهنگي گرو~.pdf)شيوه نامه رسيدگي به درخواست هاي غيرحضوري مراجعين به ادارات پذيرش و هماهنگي گروه[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]1202 Kb
دانلود این فایل (اصلاحيه دستورالعمل اجرايي خط تلفن اورژانس اجتماعي 123.pdf)اصلاحيه دستورالعمل اجرايي خط تلفن اورژانس اجتماعي 123[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]167 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل اجرايي طرح خانه امن.pdf)دستورالعمل اجرايي طرح خانه امن[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]394 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل اجرايي مراکز حمايت و بازپروري دختران و زنان آسيب ديده اجتماعي.pdf)دستورالعمل اجرايي مراکز حمايت و بازپروري دختران و زنان آسيب ديده اجتماعي[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]607 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل اجرايي مرکز مداخله در بحران.pdf)دستورالعمل اجرايي مرکز مداخله در بحران[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]923 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل اجرايي مرکز کودکان خياباني.pdf)دستورالعمل اجرايي مرکز کودکان خياباني[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]445 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل اجرايي پايگاه خدمات اجتماعي.pdf)دستورالعمل اجرايي پايگاه خدمات اجتماعي[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]413 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل استقرار ميزخدمت حضوري.pdf)دستورالعمل استقرار ميزخدمت حضوري[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]111 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل جامع پذيرش و هماهنگي گروه هاي هدف.pdf)دستورالعمل جامع پذيرش و هماهنگي گروه هاي هدف[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]2440 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل طرح حمايت اجتماعي از مبتلايان به اختلال هويت جنسي.pdf)دستورالعمل طرح حمايت اجتماعي از مبتلايان به اختلال هويت جنسي[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]466 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل فعاليت مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق.pdf)دستورالعمل فعاليت مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]487 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل ميزخدمت.pdf)دستورالعمل ميزخدمت[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]723 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل نقل و انتقال برون استاني پرونده هاي گرو ه هاي هدف.pdf)دستورالعمل نقل و انتقال برون استاني پرونده هاي گرو ه هاي هدف[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]241 Kb
دانلود این فایل (شيوه نامه اجرايي مديريت شبانه-مرکز پذيرش و هماهنگي گروه هاي هدف.pdf)شيوه نامه اجرايي مديريت شبانه-مرکز پذيرش و هماهنگي گروه هاي هدف[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]138 Kb
دانلود این فایل (شيوه نامه بررسي درخواست هاي مرتبط با پيگيري وضعيت مفقودين.pdf)شيوه نامه بررسي درخواست هاي مرتبط با پيگيري وضعيت مفقودين[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]187 Kb
دانلود این فایل (شيوه نقل و انتقال برون استاني پرونده هاي مددجو.pdf)شيوه نقل و انتقال برون استاني پرونده هاي مددجو[دانلود فایل بر روی نام فایل کلیک کنید]206 Kb

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک