امروز : دوشنبه, 31 تیر 1398

لیست مراکز ارائه خدمات

 

لیست مراکز ارائه خدمات

پیوست ها:
دانلود این فایل (آدرس  پایگاه دائم  غربالگری بینایی.docx)آدرس پایگاه دائم غربالگری بینایی[آدرس پایگاه دائم غربالگری بینایی]19 Kb
دانلود این فایل (لیست مراکز دولتی و غیردولتی دفتر توانمندسازی خانواده وزنان.xlsx)لیست مراکز دولتی و غیردولتی دفتر توانمندسازی خانواده وزنان[لیست مراکز دولتی و غیردولتی دفتر توانمندسازی خانواده وزنان]11 Kb
دانلود این فایل (مراکز اورژانس اجتماعی.xlsx)مراکز اورژانس اجتماعی[مراکز اورژانس اجتماعی]12 Kb
دانلود این فایل (مراکز خدمت به آسیب دیدگان اجتماعی.docx)مراکز خدمت به آسیب دیدگان اجتماعی[مراکز خدمت به آسیب دیدگان اجتماعی]12 Kb
دانلود این فایل (مراکز درمان اعتياد.xlsx)مراکز درمان اعتياد[مراکز درمان اعتياد]17 Kb
دانلود این فایل (مراکز دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی.docx)مراکز دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی[مراکز دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی]28 Kb
دانلود این فایل (مراکز غربالگری شنوایی به تفکیک شهرستانها.docx)مراکز غربالگری شنوایی به تفکیک شهرستانها[مراکز غربالگری شنوایی به تفکیک شهرستانها]21 Kb
دانلود این فایل (مراکز مشاوره ژنتیک دولتی و غیر دولتی.docx)مراکز مشاوره ژنتیک دولتی و غیر دولتی[مراکز مشاوره ژنتیک دولتی و غیر دولتی]14 Kb
دانلود این فایل (مراکزشبه خانواده.docx)مراکزشبه خانواده[مراکزشبه خانواده]14 Kb
دانلود این فایل (مشخصات مراکز.docx)مشخصات مراکز[مشخصات مراکز]17 Kb

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک