امروز : یکشنبه, 30 دی 1397

قوانین اداره هماهنگی موسسات غیردولتی اشتغال و مشارکت های مردمی

 

قوانین معاونت مشارکت های مردمی و مراکز غیردولتی

قوانین معاونت توانمندسازی و مسکن

پیوست ها:
دانلود این فایل (MenuFile61443094دستورالعمل ماده 26 ومشارکت ها.zip)دستورالعمل ماده 26 ومشارکت ها[دانلود]20042 Kb

خدمات الکترونیک