امروز : یکشنبه, 10 فروردين 1399
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

اسامی معاونتها

 

اسامی معاونتها

ردیف

شماره تماس

نوع معاونت

نام و نام خانوادگی

1

33313052

معاونت پشتیبانی

حسین نیکنام

2

33313037

معاونت توانبخشی

آمنه همت

3

33313039

معاونت امور پیشگیری

سامیه جهانشاهی

4

33313068

معاونت مشارکتها و اشتغال

موسی رمضانی

5

33313044

معاونت امور اجتماعی

حمید سلیمانی خورگو

 

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک