امروز : یکشنبه, 10 فروردين 1399
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

چشم انداز

 

«بیانیه چشم انداز سازمان بهزیستی کشور»
سازمان بهزیستی، سازمانی است سیاستگذار و پیشرو در ارتقاء سلامت اجتماعی و بهره مند از سرمایه های انسانی و اجتماعی در ارائه خدمات استاندارد و در دسترس با توسعه فرصت‌های برابر برای جامعه.

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک