امروز : یکشنبه, 10 فروردين 1399
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی و مشارکت های مردمی

 

 

اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل می باشد

 1-دریافت آمارمتقاضیان فاقد مسکن تحت پوشش حمایتهای مستمر وغیر مستمر سازمان دارای پرونده ثبت شده دربانک جامع اطلاعات مددجویان

   2- کمک بلاعوض به احداث ویاخریدواحدهای مسکونی و تامین بخشی از سهم آورده مسکن  معلولین ومددجویان حائز شرایط مندرج دردستورالعمل 

  3- تهیه و تنظیم  مستندات واحدهای مسکونی دارای پیشرفت فیزیکی درمرحله نازک کاری و ارسال به ستادمسکن مددجویان سازمان به منظورتا مین اعتبار مورد نیاز

 4- پیگیری وضعیت واحدهای مسکن مهرویژه معلولین ومددجویان تحت پوشش ازطریق برگزاری جلسات مستمربااداره کل راه وشهرسازی وتعیین تکلیف درخصوص پروژه های راکدوبدون پیشرفت درشهرهای بالای25هزارنفر

 5- هماهنگی وتعامل بابنیادمسکن انقلاب اسلامی به منظوراحداث ویابازسازی واحدهای مسکونی ویژه معلولین ومددجویان روستایی تحت پوشش وتعیین تکلیف درخصوص پروژه های راکدوبدون پیشرفت درشهرهای زیر25هزارنفر

 6-  شناسایی وبهره مندی ازظرفیت خیرین جهت کمک به  احداث ویاخرید واحدهای مسکونی ویژه جمعیت هدف

7-تشکیل پرونده برای مددجویان متقاضی حائز شرایط وتطبیق آن با شرایط دستورالعمل تامین مسکن جهت تخصیص اعتبارات

 8-هماهنگی با دستگاه های خدمت رسان استان به منظورتحقق معافیت مددجویان ومعلولین ازپرداخت هزینه های مربوط به انشعابات آب وفاضلاب/برق/گاز وعوارض صدورپروانه ساختمان

 9-تدوین برنامه زمان بندی مشخص به منظوربازدید ازپروژه های مسکن موجوددرشهرستان ها جهت به روزرسانی اطلاعات وارزیابی مستمرعملکردفعالیت تامین مسکن ادارات بهزیستی شهرستان های تابعه

دفتر مشارکتهای مردمی

اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل است.

 1- هماهنگی درخصوص چگونگی و تعیین راههای جذب مشارکتهای مردمی و ارسال دستورالعمل های استانی و کشوری به شهرستان ها

2-دریافت آمار ماهیانه کمک های مردمی از شهرستان ها ( دولتی، هیات امنایی و خیریه) مطابق جداول مربوطه و جمع بندی و ارسال به بهزیستی کشور و ثبت آن درپورتال سازمان

 3- در دست داشتن آمار موجودی مشارکتها به تفکیک خاص و عام و تفکیک شهرستانی

 4- دریافت اسناد هزینه کرد شهرستا نها، تطبیق با دستورالعمل و ارسال به امور مالی

 5-هماهنگی با شهرستان ها در خصوص جمع آوری کمک در مناسبت  هاواعیاد مختلف ( فطر، قربان و غدیر) و دریافت لیست کمک های جمع آوری شده و ارسال به تهران

 6- دریافت اطلاعات مربوط به داوطلبان مشارکت کننده با بهزیستی و میزان کمک های غیر مستمر

 7- تکمیل جداول مربوط به مشارکتها هر سه ماه یکبار و ارسال آن به کشور

 8- تهیه لیست مزدوجین تحت حمایت بهزیستی بر اساس معاونت های تخصصی و سال ازدواج

 9- توزیع مناسب اعتبارات تهیه جهیزیه به شهرستان ها

 10-دریافت اسناد مرتبط با جهیزیه و جمع بندی و ارسال به امور مالی

 11-همکاری با معاونت توانبخشی در اجرای طرح زنجیره امید و جلب مشارکت گروه های داوطلب و نهادهای مردمی

 12-اجرای طرحهای کشوری ( طرح حامی، طرح صندوق یکم نیکوکاری آگاه، طرح شکرانه سلامت، طرح اموال تملیکی)

 13-دریافت مشخصات خیرین و ثبت اطلاعات آن در پورتال سازمان

 14-ثبت اطلاعات املاک اهدایی خیرین (شامل وقف، صلح و حبه) در پورتال سازمان

 15-دریافت اطلاعات مربوط به مددجویان و توانخواهان برخوردار از خدمات جذب شده ( آب، برق، گاز و عوارض شهرداری) هر سه ماه یکبار و ارسال آن به کشور

 16-دریافت اطلاعات مربوط به مجتمع های روستایی و ارسال آن به کشور

 شماره حساب 1/3455403/907/3600 بانک توسعه تعاون بنام هدایای خاص اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

آدرس : خیابان آیت ا.لله غفاری جنب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، اداره کل بهزیستی استان هرمزگان . تلفن : 4313068   و    4313050    - 0761

دفتر اشتغال

 اهم وظایف این دفتر به شرح ذیل می باشد.

 1- پرداخت تسهیلات خود اشتغالی و کارفرمایی ازسوی این اداره کل ( بر اساس دستور العمل های ابلاغی از بهزیستی کشور )

 2- پرداخت حق بیمه های خویش فرمایی و کارفرمایی معلولین و مددجویان  از سوی این اداره کل (بر اساس دستور العمل های ابلاغی)

 3- معرفی متقاضیان آموزش به اداره کل فنی و حرفه ای

 4-معرفی واجدین شرایط جهت اشتغال به کار در ادارات و شرکت های خصوصی ا

 5- معرفی معلولین جهت استفاده از سهمیه 3% استخدامی

 6-ثبت بانک اطلاعاتی پرتال (اشتغال )

 7- شرکت در جلسات کارگروه اشتغال

 8- پی گیری جذب اعتبارات ابلاغی جهت اشتغال

 9- شرکت در جلسات کمیسیون اشتغال استان و شهرستان ها

 10- نظارت بر ثبت اشتغال یافتگان سامانه رصد

 11-تکمیل اسناد مرتبط با پرداخت اعتبار اشتغال

 12-پیگری جهت جذب 3% استخدام معلوین

 13- توزیع اعتبار پرداخت حق بیمه مددجویان و توانخواهان به تفکیک شهرستا نها

 14- جمع آوری آمار بازار کار مناسب و محل های خالی اشتغال

 15- بررسی راههای اشتغال بکار مددجویان و توانخواهان و مراجعه به کارگاه ها و کاریابی ها

 16- هماهنگی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای جهت تسهیل آموزش حرفه ای مددجویان

    مراکز غیر دولتی

 اهم وظایف این مراکز عبارتند از :

 1-ابلاغ دستورالعمل های کمیسیون ماده 26 ( صدور پروانه ها) به کلیه شهرستا نها

 2-دریافت پرونده متقاضیان حقیقی و حقوقی تأسیس مراکز و موسسات غیردولتی

3-تطبیق مدارک دریافت شده با دستورالعمل ها

 4-استعلام از معاونت مربوطه با ارسال کپی یک نسخه از پرونده

 5-پس از دریافت پاسخ موافقت( استعلام معاونت ارسال یک نسخه پرونده به حراست و بازرسی)

 6-تهیه صورتجلسه کمیسیون ماده 26 برای متقاضیانی که پاسخ استعلام آنها دریافت گردیده است.

 7-هماهنگی جهت تشکیل کمیسیون ماده 26 هر پانزده روز یکبار و طرح پرونده متقاضیان

 8-تهیه پیش نویس پروانه های موافقت شده( موافقت اصولی، پروانه فعالیت، پروانه تاسیس،پروانه مسئول فنی) در کمیسیون

 9-مکاتبه با شهرستان ها در خصوص پروانه هایی که با موافقت کمیسیون مواجه نشده و درخواست رفع نواقص

 10-اخذ شماره دبیر خانه برای پروانه های صادره که پیش نویس آنها به امضاء رئیس کمیسیون رسیده است.

 11-صدور پروانه اصلی و ارسال جهت شماره و امضاء

 12-ارسال پروانه های صادره به تفکیک شهرستا نها و درخواست اخذ تعهد نامه از متقاضیان و در ج در پرونده

 13-ثبت کلیه پروانه های صادره در سایت payment

 14-مکاتبه با شهرستان ها جهت تکمیل سایت payment و اطلاعات مراکز و موسسات

 15-بررسی سایتpayment و تایید اطلاعات مورد وثوق

 16-ارسال آمار سه ماهه کمیسیون ماده 26 به بهزیستی کشور

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک