لطفاً فرم مربوطه را با دقت پر نمایید

 حدیث :هر کس برادر مسلمان خود را با کلمه ای لطف آمیز تکریم کند و غم او را بزداید همواره در سایه جاودان الهی است

رسول اکرم(ص)

فرم نظر سنجی از ارباب رجوع

نام دستگاه : سازمان بهزیستی استان هرمزگان

محل خدمت:

1- آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق  برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

2- نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

   

منوی اصلی