فرم های مورد نیاز

مدارک مورد نیاز در قسمت های زیرین سایت دانلود کنید

پیوست ها:
دانلود این فایل (شرايط لازم براي معافيت.pdf)شرايط لازم براي معافيت[شرايط لازم براي معافيت]261 Kb
دانلود این فایل (مجتمع ها و مراکز خدمات بهزيستي.pdf)مجتمع ها و مراکز خدمات بهزيستي[مجتمع ها و مراکز خدمات بهزيستي]277 Kb
دانلود این فایل (مراکز کودکان بي سرپرست و خياباني.pdf)مراکز کودکان بي سرپرست و خياباني[مراکز کودکان بي سرپرست و خياباني]277 Kb
دانلود این فایل (مرکز توانبخشي معلولين.pdf)مرکز توانبخشي معلولين[مرکز توانبخشي معلولين]277 Kb
دانلود این فایل (مرکز توانبخشي و درمان بيماران رواني مزمن.pdf)مرکز توانبخشي و درمان بيماران رواني مزمن[مرکز توانبخشي و درمان بيماران رواني مزمن]277 Kb
دانلود این فایل (مرکز توانبخشي و نگهداري سالمندان.pdf)مرکز توانبخشي و نگهداري سالمندان[مرکز توانبخشي و نگهداري سالمندان]276 Kb
دانلود این فایل (مرکز حرفه آموزي معلولين.pdf)مرکز حرفه آموزي معلولين[مرکز حرفه آموزي معلولين]277 Kb
دانلود این فایل (مرکز درمان و بازتواني معتادين.pdf)مرکز درمان و بازتواني معتادين[مرکز درمان و بازتواني معتادين]238 Kb
دانلود این فایل (مرکز مشاوره ژنتيک.pdf)مرکز مشاوره ژنتيک[مرکز مشاوره ژنتيک]274 Kb
دانلود این فایل (مهدکودک.pdf)مهدکودک[مهدکودک]368 Kb
دانلود این فایل (پروانه تأسيس مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي.pdf)پروانه تأسيس مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي[پروانه تأسيس مؤسسات انتفاعي و غيرانتفاعي]253 Kb
دانلود این فایل (کلينيک ها و اورژانس هاي مددکاري اجتماعي.pdf)کلينيک ها و اورژانس هاي مددکاري اجتماعي[کلينيک ها و اورژانس هاي مددکاري اجتماعي]277 Kb

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی

دسترسی سریع

سوالات متداول

سامانه مشاوره در فضای مجازی

آگهی مزایده و مناقضه

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1