دستورالعمل های تخصصی

برای دانلود هر فایل کافی است بر روی نام  هر کدام از فایل ها کلیک نمایید

پیوست ها:
دانلود این فایل ( تاسیس ، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مص~.pdf)دستورالعمل تاسیس ، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختل[دستورالعمل تاسیس ، مدیریت و نظارت بر مراکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد]891 Kb
دانلود این فایل ( تاسیس، اداره و انحلال موسسات غیردولتی مداخلات و حمایت‌های روانی اجتماعی پس~.pdf)دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال موسسات غیردولتی مداخلات و حمایت‌های روانی اجتما[دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال موسسات غیردولتی مداخلات و حمایت‌های روانی اجتماعی پس از بلایا]115 Kb
دانلود این فایل ( مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی و درمانی مبتلایان به اختلالات نافذ رشد~.pdf)دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی و درمانی مبتلایان به اختلالات نافذ رشد[دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی و درمانی مبتلایان به اختلالات نافذ رشد]171 Kb
دانلود این فایل ( نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش در دانشگاه‌های دولتی~.pdf)دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش در دانشگاه‌های دول[دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان تحت پوشش در دانشگاه‌های دولتی]115 Kb
دانلود این فایل (آیین نامه داخلی ماده 26.pdf)آیین نامه داخلی ماده 26[آیین نامه داخلی ماده 26]3005 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها.pdf)دستورالعمل اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها[دستورالعمل اجرایی برنامه آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها]286 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل برنامه پیشگیری از تنبلی چشم.pdf)دستورالعمل برنامه پیشگیری از تنبلی چشم[دستورالعمل برنامه پیشگیری از تنبلی چشم]875 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال مراکز خدمات مشاوره اجتماعی.pdf)دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال مراکز خدمات مشاوره اجتماعی[دستورالعمل تاسیس، اداره و انحلال مراکز خدمات مشاوره اجتماعی]364 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز حرفه آموزی معلولان.pdf)دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز حرفه آموزی معلولان[دستورالعمل شرایط و ضوابط اختصاصی مراکز حرفه آموزی معلولان]155 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز توانیخشی شبانه‌روزی معلولان ذهنی.pdf)دستورالعمل مراکز توانیخشی شبانه‌روزی معلولان ذهنی[دستورالعمل مراکز توانیخشی شبانه‌روزی معلولان ذهنی]224 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز توانیخشی معلولین (خانه‌های کوچک).pdf)دستورالعمل مراکز توانیخشی معلولین (خانه‌های کوچک)[دستورالعمل مراکز توانیخشی معلولین (خانه‌های کوچک)]160 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز توانیخشی معلولین بالای 14 سال.pdf)دستورالعمل مراکز توانیخشی معلولین بالای 14 سال[دستورالعمل مراکز توانیخشی معلولین بالای 14 سال]221 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز توانیخشی و درمانی بیماران روانی 11مزمن.pdf)دستورالعمل مراکز توانیخشی و نگهداری سالمندان[دستورالعمل مراکز توانیخشی و نگهداری سالمندان]743 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز توانیخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.pdf)دستورالعمل مراکز توانیخشی و درمانی بیماران روانی مزمن[دستورالعمل مراکز توانیخشی و درمانی بیماران روانی مزمن]743 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی معلولان جسمی _ حرکتی.pdf)دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی معلولان جسمی _ حرکتی[دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی معلولان جسمی _ حرکتی]183 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی معلولین ضایعه نخاعی.pdf)دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی معلولین ضایعه نخاعی[دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی معلولین ضایعه نخاعی]157 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی و نگهداری سالمندان.pdf)دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی و نگهداری سالمندان[دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانبخشی و نگهداری سالمندان]136 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانیخشی معلولان.pdf)دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانیخشی معلولان[دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه توانیخشی معلولان]184 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه حرفه‌آموزی معلولان.pdf)دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه حرفه‌آموزی معلولان[دستورالعمل مراکز غیردولتی روزانه حرفه‌آموزی معلولان]148 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به معلولان.pdf)دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به معلولان[دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به معلولان]107 Kb
دانلود این فایل (دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان معلول نیازمند.pdf)دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان معلول نیازمند[دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان معلول نیازمند]90 Kb
دانلود این فایل (طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع.pdf)طرح تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع.pdf[ ]2480 Kb

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی