معاونت امور توسعه و پیشگیری

دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی

مشاوره

دفتر مشاوره از سال 72 شروع به كار نموده و در دو بخش صداي مشاور (1480) و مشاوره حضوري فعاليت دارد اين دفتر بنابه نياز جامعه و جهت ارائه خدمات گوناگون مشاوره‌اي به گروه‌هاي هدف و نيازمند در راستاي پيشگيري و كاهش مشكلات رواني اجتماعي افراد تحت نظر معاونت امور توسعه پيشگيري فعاليت مي‌كند.

 

-‌ صداي مشاور

 -خط 1480 كه در دو شيفت صبح و عصر به ارائه خدمات مشاوره تلفني در سطح استان مي‌پردازد.

 

-‌ مشاوره حضوري:

به ارائه خدمات مشاوره‌اي در تمام طول هفته مي‌پردازد.

 

طرح محب:

اين طرح با هداف ارائه خدمات به آسیب دیدگان ناشي از بلاياي طبيعي (رواني اجتماعي) و توانمندسازي افراد به ويژه در بعد رواني مي‌پردازد .

 

-‌ طرح مداخلات و حمايت‌هاي رواني اجتماعي پس از بلايا (محب)

هدف اين طرح مداخلات و حمايت‌هاي رواني اجتماعي مبتني بر جامعه در حوادث و بلاياي طبيعي مي‌باشد و هدف نهايي بهبود روانشناختي اعضا جامعه علاوه بر بهبودي اجتماعي در كل مي‌باشد.

 

شرح وظايف:

1-‌ تقسيم اعتيارات تخصيص داده شده به NGO‌هاي طرف قرارداد

2- پايش و ارزشيابي

3- بازديد از محلات زير پوشش طرح

4- برگزاري جلسات توجيهي جهت كارشناسان NGO‌هاي مجري طرح

كارشناس ناظر استاني مراكز غير دولتي

 

رئوس وظايف:

· بررسي مدارك متقاضيان صدور و تمديد مجوز مراكز و مؤسسات غير دولتي با توجه به دستورالعملهاي تخصصي

· اعلام نظر كميته تخصصي معاونت در خصوص پرونده متقاضيان تأسيس مراكز و مؤسسات غير دولتي بر اساس دستورالعملهاي مربوطه به اداره مشاركتها ،اشتغال و مراكز غير دولتي

· بازديد و تكميل چك ليستهاي نظارتي و فرمهاي ارزيابي مراكز غير دولتي بر اساس دستورالعملهاي مربوطه

· ارائه گزارشات بازديد به كميسيون ماده 26 براساس فرايند رسيدگي به تخلفات مراكز

· جمع بندي وارسال آمار مراكز غير دولتي در قالب فرمهاي مربوطه به صورت ماهانه و فصلي به سازمان بهزيستي كشور و ساير مراجع ذي صلاح

 

دفتر پيشگيری از معلولیتها

دفتر پيشگيري از معلوليت‌ها از منسجم‌ترين و پوياترين دفاتر در حوزه سلامت و بهداشت با ايجاد يك چهارچوب نوين به فعاليت با هدف آگاهسازي و پيشگيري از معلوليت‌هاي ژنتيكي، شنوايي، بينايي همه آحاد جامعه به خصوص كودكان تحت عناوين ذيل مي‌پردازد.

برنامه ژنتیک

مشاوره ژنتیک نوعی مشاوره پزشکی است که به راهنمایی افرادی می پردازد که در خانواده آنان سابقه بیماریهای ارثی یا مادرزادی وجود دارد و با بررسی ژنها و کروموزوم ها امکان تشخیص بیماریها را فراهم می نماید.

هدف از مشاوره ژنتیک مشخص کردن خطر وقوع یک بیماری ارثی در هر حاملگی و جلوگیری از تکرار مجدد آن می باشد و شامل بررسی سلامت خانواده:

- قبل از ازدواج

- قبل و حین حاملگی

- بررسی معلولیت و شانس تکرار آن در خانواده است.

برنامه شنوایی

طرح غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران با هدف شناسایی به موقع و زود هنگام ناشنوایی و ارائه خدمات لازم و مداخله زود هنگام جهت جلوگیری از عوارض کم شنوایی حداکثر تا سن یک ماهگی نوزاد اجرا می شود که بسیار ساده و مؤثرترین شیوه جهت شناسایی به موقع نارسایی شنوایی است.

این طرح در سه مرحله غربالگری، ارزیابی تشخیصی و مداخله اجرا می شود.

هدف نهایی طرح شناسایی و کشف کم شنوایی تا سه ماهگی و ارائه خدمت لازم و مداخلات ضروری تا شش ماهگی است.


طرح آگاهسازي و پيشگيري از معلوليت‌ها:

طرح آگاهسازي و پيشگيري از معلوليت‌ها در محلات و مناطق شهري و روستايي با همكاري سازمان‌هاي اجتماع محور و گروه‌هاي هميار سلامت روان در ميان افراد كم سواد (زيرديپلم) و بي‌سواد با كتابچه‌هاي آموزشي از سوي سازمان بهزيستي انجام مي‌شود.

شرح وظايف:

1- تهیه و چاپ و توزیع کتب آموزشی

2- پایش و بازدید از کلاسهای آموزشی

3- جمع آوری آمار از شهرستانها و ارسال به کشور

4- برگزاری کلاس آموزشی جهت کارشناسان شهرستانی

طرح آگاهسازی و پیشگیری از معلولیتهای ناشی از انفجار مین:

اين طرح با هدف بالا بردن سطح آگاهی افراد مناطق روستایی که در گذشته جزو مناطق جنگی بودند به منظور پیشگیری از انفجار در مناطق مین گذاری شده و جلوگیری از معلولیتهای ناشی از آن در مناطق مين‌خيز استان (6 شهرستان مرزي) با همكاري سازمان آموزش و پرورش و NGOهاي سازمان اجرا مي‌شود.

جمعيت هدف شامل دانش‌آموزان، دامداران و كشاورزان مي‌باشد.

شرح وظایف

1. تهیه آمار دانش آموزان در سه مقطع تحصیلی در کل استان و آمار دامداران و كشاورزان مناطفق به مين

2. تهیه و چاپ و توزیع کتب آموزشی به تعداد دانش آموزان

3. تهيه و چاپ بروشورهاي آگاهسازي در خصوص مين و مهمات عمل نكرده

4. برگزاری کلاس آموزشی جهت کارشناسان شهرستانی

5. پایش و بازدید از کلاسهای آموزشی

6. جمع آوری آمار از شهرستانها و ارسال به کشور

7. برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان (نقاشی، مقاله، روزنامه دیواری و کاردستی) و اهداء جوائز به آثار برتر

 

طرح پیشگیری از تنبلی چشم:

این طرح با هدف پیشگیری از اختلالات بینایی و کاهش نابینایی و همچنین تشخیص و مداخله زودهنگام این اختلالات در کودکان 1 تا 6 ساله و افزایش سطح آگاهی مردم در مورد تنبلی چشم و پیامدهای آن اجرا می گردد که انجام غربالگري به دو صورت پایگاههای دائم و غیردائم همچنین به تفکیک معاینه با E چارت و دستگاه می باشد.

- شرح وظایف

1- تهیه آمار کودکان 1 تا 6 ساله کل استان (شهر و روستا)

2- تهیه و توزیع وسائل مورد نياز در اجرای طرح (فرم های ثبت اطلاعات، E چارت و ...)

3- برگزاری کلاس آموزشی جهت کارشناسان شهرستانی طرح

4- پایش و بازدید از طرح مذکور

5- جمع آوری آمار کودکان معاینه شده

6- پیگیری کودکان مشكوك و ارجاعي جهت عمل جراحی و هماهنگی با چشم پزشک

7- ارسال آمار در پايان هر فصل به کشور و ورود اطلاعات آماری به نرم افزار برنامه به صورت online

8- اطلاع رسانی و آگاهسازی از طریق صدا و سیما و تهیه و چاپ بروشورهای تبلیغاتی

9- واگذاری و راه اندازی دستگاههای غربالگری بینایی در سطح 4 شهرستان استان

10- هماهنگي جهت حضور دستگاه‌هاي غربالگري بينايي در شهرستان‌هايي كه فاقد دستگاه غربالگري هستند.

 

دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

هرگاه در يك نظام اجتماعي، رفتاري به طور مشخص با هنجارهاي اجتماعي تعارض پيدا كند نظير اعتياد، خودكشي، طلاق، ولگردي، تكدي‌گري و .... كه موجب كاهش يا از دست دادن كارايي و عملكرد مثبت فرد، خانواده يا گروه‌هاي اجتماعي شود آسيب اجتماعي شناخته مي‌شود.

دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي با فعاليت‌هاي اجرايي با هدف پيشگيري از بروز آسيب‌هاي اجتماعي و ارتقاء سلامت و توانمندسازي افراد جامعه مي‌باشد كه با طرح‌هايي نظير: آموزش مهارت‌هاي زندگي، آموزش زندگي خانواده، آموزش پيش از ازدواج، گروه‌هاي هميار و پايگاه سلامت روان اجتماعي مشغول به فعاليت‌هايي به شرح ذيل مي‌باشد:

 

1- آموزش مهارت‌هاي زندگي:

مجموعه‌اي از مهارت‌هاي فردي و اجتماعي كه افراد را قادر مي‌سازد كه با چالش‌هاي زندگي با كفايت و موفقيت مواجه شود. مقاطع مختلفي كه طرح‌ اجرايي مي‌شود پيش‌دبستاني، ابتدايي، راهنمايي، دانشجويي و بزرگسالان مي‌باشد.

2- آموزش پيش از ازدواج

مجموعه آموزش‌هايي كه با هدف توانمندسازي افراد در انتخاب صحيح همسر و پيشگيري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي اعضاء خانو اده طراحي شده است.

گروه‌هاي مخاطب دختران و پسران در شرف ازدواج مي‌باشد.

3- آموزش زندگي خانواده:

مجموع آموزش‌هايي كه در پاسخ به نياز افراد به مواجهه با مشكلات زندگي مشترك و مديريت درست ارتباطات خانوادگي و آموزش‌پذيري در سراسر عمر طراحي شده است و گروه‌هاي مخاطب زوجين مي‌باشد.

4- گروه همياران سلامت روان:

نيروي داوطلب كه به عنوان يكي از بازوهاي اجرايي مراكز مشاوره حضوري، زير نظر مراكز فوق در جهت ارتقاي سطح سلامت بهداشت رواني محله فعاليت مي‌نمايند.

5- پايگاه سلامت روان اجتماعي:

مكاني غير اداري براي حضور اجتماعي مردم و جايي براي تبادل نظر و برنامه‌ريزي براي محله و مشاركت و بهبود روابط و همچنين براي دريافت راهنمايي گرفتن اطلاعات يا خدمات اوليه در ارتباط با مسائل اجتماعي، فردي، حقوقي و غيره مراجعه مي‌كنند.

 

دفتر پیشگیری از اعتیاد

در راستاي پيشگيري از آسيب‌هاي ناشي از سوء مصرف مواد مخدر در سطوح آموزش وآگاهسازي، درمان و بازتواني معتادين فعاليت مي‌نمايد.

 

 

-‌ آموزش و آگاهسازي

اجراي طرح‌هاي پيشگيري اجتماع محور از اعتياد (محله، مدرسه و محيط‌هاي آموزشي)

 

 

-‌ پيشگيري از كاهش‌ آسيب‌هاي ناشي از سوء مصرف مواد

در قالب مراكز درمان سرپايي ميان مدت و كوتاه مدت آهش آسيب (نظارت، يارانه درمان و عقد قرارداد)

 

 

-‌ انجام وظايف محوله سازماني (آمار و اطلاعات، همكاري با دفتر اعتياد بهزيستي كشور و ادارات و ارگان‌هاي عضو شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان)

 

 

1. اجتماع درمان مدار
اجتماع درمان مدار TC يک رويکرد اقامتی ساختار يافته و نظارتی برای معتادانی است که با روشها ديگر درمان موفق به ترک نشده اند. در اين مدل تلاش می شود که طی يک دوره 4 ماهه و با برنامه روزانه که مبتنی بر نيازهای اين افراد است، سبک زندگی و هويت آنها تغيير اساسی نمايد و آنها بتوانند يک شهروند خوب باشند. در اين مدل تلاش می شود تا اصول زندگی سالم ( پرهيز از مواد، پرهيز از خشونت، پرهيز رفتار جنسی، معنويت گرايي...) به افراد آموزش داده شده و درونی گرددتا آنها بتوانند در صحنه زندگی اجتماعی واقع نه آسيب بزنند و نه آسيب ببينند. در مرکز اجتماع درمان مدار به باز توانی روانی اجتماعی فرد بستر و بطن اجتماعی که در آن زندگی می کند اهميت زيادی داده می شود و تلاش می گردد تا مشکلات روانی – اجتماعی که ريشه اختلال اعتياد بوده اند لررسی شناسايي و درمان می گردد..

2.مرکز کاهش آسيبهای بهداشتی سوء مصرف مواد
در سالهای اخير برنامه های متمرکز بر کاهش آسيبهای ناشی از سوء مصرف مواد در دنيا رو به گسترش می باشد. اولين اولويت برنامه های کاهش آسيب کاهش عوارض منفی اعتياد می باشد . نتايج تحقيقات نشان می دهد که گسترش ايدز خطر بزرگتری از سوء مصرف مواد برای جامعه و افراد می باشد اين مرکز در نوبت صبح به ارائه خدمات می پردازد

 

DIC  فعالیت های مرکز
1.شناسايي پاتوقهای و توزيع سرنگ در آنها توسط تيمهای سيار
2.توزيع وسايل تزريق مجزا و استريل
3.آموزش رفتارهای سالم جنسی
4. آموزش پيشگيرانه از بيماری های عفونی مسری( هپاتيت و ايدز
5.توزيع وسايل يکبار مصرف جهت تزريق سالم و وسايل پيشگيری از بيماری های عفونی
6.جمع آوري وسايل تزريق آلوده

 

 

طرح پيشگيري از اعتياد:

 

1. طرح پيشگيري اجتماع‌محور از اعتياد در محله:

پايش، ارزيابي و اجراي فعاليت‌هاي پيشگيري باتوجه به نيازهاي محلات (شهري و روستايي) در قالب پروژه‌هاي اجرايي اجتماع محور.

 

2. طرح پيشگيري اجتماع محور از اعتياد در محيط كار:

پايش، ارزيابي و اجراي فعاليت‌هاي پيشگيري باتوجه به نيازهاي افراد در محيط كار (ادارات و سازمان‌ها، كارخانجات و ساير محيط‌هاي كاري) در قالب پروژه‌هاي اجرايي اجتماع محور.

 

3. طرح پيشگيري اجتماع‌محور از اعتياد در محيط‌هاي آموزشي:

پايش، ارزيابي و اجراي فعاليت‌هاي پيشگيري باتوجه به نياز مراكز آموزشي (مهدهاي كودك، مدارس و دانشگاه‌ها) در قالب پروژه‌هاي اجتماع محور.

نظرات   

 
0 #1 profile9048 1397-08-09 12:18
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی

دسترسی سریع

سوالات متداول

سامانه مشاوره در فضای مجازی

آگهی مزایده و مناقضه

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1