آشنایی با خدمات بهزیستی روستایی

تاریخچه و ساختار خدمات بهزیستی روستایی
با تلاش شهید دکتر فیاض بخش مبنی بر ایجاد سازمانی مستقل جهت ارائه خدمات گسترده و ملزم به نیازمندان جامعه لایحه قانونی تشکیل سازمان بهزیستی کشور در 24/3/59 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و متعاقب آن در تاریخ 13/11/59 هئیت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 78/140 مورخ 1/11/59 سازمان بهزیستی کشور و توجه به تبصره 11 لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور و اصلاحیه آن مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران تصویب نمودند، کلیه خانه های فرهنگ روستایی با کلیه پرسنل، تجهیزات، دارایی و ... از وزارت کشاورزی و عمران روستایی متنزع و به سازمان بهزیستی منتقل گردد تا در این راستا ارائه خدمات بهزیستی از طریق مجتمع های روستایی به افراد و خانواده های نیازمند ارائه شود.

اهداف:
بهبود کیفیت زندگی جمعیت هدف سازمان از طریق ارائه خدمات جامع به روستائیان محروم در راستای ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی و نیر فراهم آوردن بستر مناسب جهت مشارکت موثر افراد روستا در دستیابی به حداقل امکانات رفاهی
لزوم خدمات روستایی
1- حفظ شان و کرامت تمامی افراد حتی در دور افتاده ترین مناطق محروم روستایی با تبعیت از فرمایشات دین مبین اسلام بر لزوم حفظ و منزلت انسانها و پرهیز از هر گونه نا عدالتی در نظام اسلامی
2- حضور یک سوم جمعیت کشور در مناطق روستایی و عدم دسترسی افراد روستایی عموما به امکانات و توانایی های شهری
3- توجه و تاکید مسئولین نظام به توسعه و گسترش عدالت اجتماعی بعنوان زیر بنایی ترین اصل نظام
4- ارائه خدمات به روستائیان عموما روستائیان محروم در جهت ایجاد توانمندی و عزت نفس آنان و کاهش و کنترل مهاجرت به شهرها در پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی
5- توانمند سازی فردی / اقتصادی / اجتماعی روستائیان در جهت رشد استعدادها، ارتقاء بینش/ پرورش انسانهای مولد و دستیابی به درآمد پایدار و حضور موثر در عرصه های اجتماعی شهری و روستایی مجتمع های روستایی بهزیستی استان تهران و همکاری در طرحها و برنامه های معاونتهای تخصصی مجتمع های خدمات بهزیستی استان تهران با بهره مندی از توان تجربی و کارشناسی پرسنل و همچنین استفاده از منابع انسانی و حمایتی روستا و دخیل نمودن روستاییان در ارتقاء سطح ارائه خدمات در غالب طرح ها و برنامه های توانمند سازی و بازآموزی ذیل به جامع هدف روستایی خدمات ارائه می دهند:
1- همکاری در طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) با هدف استفاده از امکانات محیطی / اجتماعی / خانوادگی معلولین در راستای توانمند سازی آنها
2- همکاری در طرح توانمند سازی سالمندان با هدف توانمند سازی سالمندان در راستای حضور موثر در خانواده و جامعه
3- همکاری در اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) با هدف معاینه چشم سالانه کودکان 6-4 سال و تشخیص سریع تنبلی چشم و پیشگیری از بروز عارضه در سالهای بعد
4- همکاری در اجرای طرح آموزش مهارتهای زندگی با هدف ارتقاء سطح دانش جامعه هدف در حل مشکلات و اتخاذ تدابیر موثر در مواجه با معلولیت و آسیب های اجتماعی
5- همکاری در طرح بیمه زنان خانه دار و عشایر با هدف حمایت از زنان و ایجاد امنیت خاطر در دوران ناتوانی و سالمندی
6- همکاری در طرح گروه های همیار زنان با هدف ایجاد اشتغال برای زنان نیازمند و دستیابی به درآمد پایدار و افزایش قدرت اقتصادی خانواده ها
7- همکاری در طرح اورژانس اجتماعی با هدف مداخله موثر و سریع در بحرانهای خانوادگی و کنترل و پیشگیری آسیبهای احتمالی با استفاده از توان مشاوره ای و کارشناسی پرسنل مجتمع ها و افراد آگاه روستا و گروه های محلی
8- همکاری در طرح مددکار روستا با هدف نیاز سنجی و شناسایی افراد و خانواده های نیازمند و پیگیری راهکارهای موثر در جهت رفع نیاز آنان با بهره مندی از خدمات دولتی و مشارکتی روستا
9- همکاری در طرح یک وعده غذای گرم به کودکان مهدهای کودک روستایی با هدف ایجاد عدالت و بهره مندی کودکان محروم از یک وعده غذای گرم و تامین حداقل نیازهای تغذیه ای کودکان

خدمات مجتمع های روستایی بهزیستی استان تهران
- توزیع مواد غذایی / بن کالا/ و. ... به جامعه هدف
- ارائه وسایل کمک توانبخشی از قبیل (سمعک / واکر/ ویلچر/ به معلولین و نیازمندان
- ارائه خدمات مشاوره ای به افراد در معرض آسیب / آسیب

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی