موسسات خیریه

مقدمه
در اجرای تبصره 11 ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و در راستای اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ارتقاء بهره وری از امکانات موجود و بهبود کیفیت ارائه خدمات به اقشار نیازمند و کاهش تصدی دولت از طریق تشویق افراد حقیقی  و حقوقی در بخش غیر دولتی جهت مشارکت در برنامه رفاه اجتماعی و ایجاد زمینه های مناسب و تسهیل و تسریع در امر دستیابی خدمت گیرندگان به خدمات اجتماعی کار آمد، ‌بستر سازی و حمایت از موسسات خیریه و فراهم نمودن زمینه های توسعه و ساماندهی فعالیت های موسسات خیریه براساس ظرفیت ها و استعدادهای آنها مورد توجه بوده است. با عنایت به مراتب انتقال بخشی از فعالیتهای حوزه امور اجتماعی از جمله سوق دادن خانواده ها و افرادی که نیازمند خدمت اجتماعی مضاعف میباشند به این موسسات دارای اهمیت ویژه ای خواهد بود.

تعریف:
منظور از موسسه خیریه، موسسات و انجمنهایی غیر انتفاعی، عام المنفعه و غیر سیاسی هستند که به وسیله افراد حقیقی یا حقوقی تاسیس شده و درزمینه ارائه خدمات اجتماعی به افراد، خانواده های نیازمند و زن سرپرست، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، آسیب دیدگان اجتماعی و ... فعالیت نموده و مجوز لازم را از بهزیستی دریافت نموده باشند.

اهداف:
1- ایجاد زمینه های لازم جهت اجرا قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، سیاسی، ‌اقتصادی و اجتماعی  جمهوری اسلامی ایران
2- مشارکت مردمی و کاهش تصدی دولت در امور اجرایی
3- ارتقاء و سامان دهی خدمات اجتماعی در بخشهای غیر دولتی
4- ایجاد بستر مناسب برای اتکاء برنامه های رفاه اجتماعی به منابع مردمی
5- ایجادتوسعه و جهت دهی به فعالیت موسسات خیریه با توجه به استعدادها و ظرفیت های موجود
6- ایجاد زمینه های مناسب جهت اجراء تبصره 11 ماده واحده قانون تشکیل سازمان بهزیستی
7- تسریع و سهولت دستیابی خدمت گیرندگان به خدمات اجتماعی کارآمد

ضوابط عمومی موسسات غیر دولتی
1- موسسه دارای اساسنامه مورد تایید سازمان بهزیستی باشد.
2- موسسه باید در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد.
3- موسسه موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای سازمان میباشد.
4- موسسه باید فعال و ازحسن شهرت برخوردار باشد.
5- وظایف موسسه با فعالیتهای حوزه امور اجتماعی سازمان هماهنگ و در یک جهت انجام پذیرد.
تبصره: صلاحیت عمومی موسسه می بایست به تایید حراست بهزیستی استان رسیده باشد.

وظایف موسسات خیریه غیر دولتی
1- انتقال اطلاعات در رابطه با نوع فعالیت ها و خدمات موسسه به خانوارهای معرفی شده از سوی بهزیستی به طریق مقتضی
2- پذیرش و افتتاح حساب برای هریک از خانوارهای غیر قابل بازتوان انتقالی به موسسه و ارائه لیست تایید شده بانک به سازمان بهزیستی استان تهران
3- پرداخت کمک های مستمر و غیر مستمر به خدمت گیرندگان معرفی شده سازمان بهزیستی با رعایت ضوابط مربوط به دستور العمل اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست
4- ایجادزمینه های لازم جهت شرکت نیروهای موسسه غیردولتی در دوره های آموزشی پیش بینی شده از سوی بهزیستی استان
5- موسسه غیر دولتی موظف است برای ارائه خدمات به خانوارهای غیر قابل بازتوان منتقله به آنها تا یکصد خانوار یک فرد مجرب و آشنا به مسائل اجتماعی بکار گرفته و به سازمان بهزیستی معرفی نماید و به ازاء هر 75 خانوار اضافی یک نفر دیگر را به سازمان معرفی کند.
6- همکاری لازم با کارشناس معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی
7- موسسات خیریه غیر دولتی موظفند طی دوره 3 ماهه نسبت به ارائه گزارش عملکرد مالی در قبال اعتبارات دریافتی از بهزیستی برابر فرمهای مربوطه اقدام نمایند.
8- با توجه به حفظ کرامت انسانی خانوارهای خدمت گیرنده موسسات غیر دولتی موظفند ضمن نگهداری پرونده های اجتماعی ارجاعی از طریق بهزیستی کلیه اطلاعات مربوط به آنان را محفوظ دارند.
9-پیگیری ارائه خدمات مددکاری براساس برنامه های کمکی تدوین شده از طریق واحدهای مددکاری بهزیستی
نحوه واگذاری خانواده های غیر قابل بازتوان به موسسات خیریه غیر دولتی:
الف) وظایف بهزیستی استان
1- شناسایی موسسات خیریه غیر دولتی فعال در بخش امور اجتماعی از طریق کمیته های نظار

نظرات   

 
0 #1 علی پیری زاده 1395-12-06 08:23
خداشناس خیر نیست کسانی دربرنامه دیوار اگهی میدن وزندگی زناشویی مردم خراب می کنند نیت خوبی ندارند
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی