اختلال هویت جنسی

اختلال هویت جنسی

مقدمه:
اختلال هویت جنسی به معنای احساس عدم رضایت مستمر فرد از جنسیت خود و احساس تعلق به جنسیت مخالف و ترانس سکسوالیزم به معنای تمایل فرد دارای اختلال هویت جنسی به تغییر جنسیت خود از سالهای گذشته جزء اختلالات روانپزشکی محسوب می گردند و آنچنانکه انتظار می رود چون اختلال بر یکی از محوری ترین مفاهیم وجودی انسان که وی را نزد خود و جامعه مفهوم می بخشد؛ یعنی جنسیت وی؛ دست گذاشته است رنج بی پایانی بر مبتلایان وارد می سازد انسانی که در بهت و گیجی در مورد زن یا مرد بودن خود دچار ابهام و تعارض است و احساس و تفکر خود را مغایر با وضعیت جسمانی خود می بیند؛ از سالها ی اولیه زندگی با محیط پیرامون خود نیز در تعارض قرار می گیرد.
طبیعی است که فرد مبتلا به اختلال هویت جنسی از موقعی که خود را می شناسد در تعامل با خانواده مدرسه؛ و جامعه دچار مشکلات فراوانی می گردد. جامعه که از وجود چنین اختلالی آگاهی صحیح ندارد بر چنین فردی بر چسب انحراف گذارده و زمینه انزوای وی را فراهم می سازد.

تعریف:
اختلال هویت جنسیGender Identity Disorder
به وضعیتی اطلاق می گردد که در آن فرد به طور مستمر و پایدار از جنسیت بیولوژیک خود ناراضی است و تمایل یا اصرار بر متعلق بودن به جنس مقابل را دارد.
ترانس سکسوئل( Transsexual T.S):
به گروهی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی گفته می شود که پیوسته در صدد کسب خصوصیات ظاهری و آناتومیک جنس مخالف خود و رهایی از خصوصیات جنسی آناتومیک خود می باشند.
اهداف:
1- ارتقاء کیفیت زندگی مبتلایان به اختلال هویت جنسی از طریق ارائه حمایت های اجتماعی و روانشناختی
2- اطلاع رسانی و ارائه آموزش های مرتبط با اختلال هویت جنسی به مبتلایان، خانواده های آنان و جامعه
پذیرش:
نحوه پذیرش:
- مراجعه به صورت خود معرف به مراکز مداخله در بحران های اجتماعی
- معرفی از سازمان ها، نهادها، مراکز درمانی و.... ...
کلیه افرادی که داوطلبانه به مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی مراجعه کرده یا از طرف سازمانها و نهادها ی دیگر ,پزشکان , روانشناسان و.. ... به این مراکز معرفی شوند و خود را مبتلا به اختلال فوق می دانند و خواستار خدمات فوق می دانند , یا از نظر فرد پذیرش دهنده احتمال دارد که دارای اختلال فوق باشند می توانند مرکز پذیرش شوند.
روند پذیرش:
- تکمیل فرم پذیرش توسط مسئول پذیرش
- تشکیل پرونده برای مراجعه کننده
- ارجاع به سایر واحدهای تخصصی (روانشناسی مددکاری )
ارزیابی:
پس از پذیرش، مراجعه کنندگان توسط تیم تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرند.
 ارزیابی روانشناختی:
ارزیابی روانشناختی توسط روانشناس از کلیه مراجعین دارای اختلال هویت جنسی یا افرادی که مشکوک به اختلال فوق هستند انجام می گیرد هدف از این ارزیابی بررسی وضعیت روانشناختی فعلی مراجع از نظر وجود اختلال هویت جنسی و سایر اختلالات و علایم روانپزشکی همراه است.
ارزیابی مددکاری اجتماعی:
مددکار اجتماعی از طریق مصاحبه، مشاوره و.. ... نسبت به ارزیابی فردی، خانوادگی و اجتماعی مراجعین اقدام می نماید.
ارزیابی روانپزشکی:
در صورتی که مراجعین مدارک تشخیصی دال بر اختلال هویت جنسی نداشته باشند به منظور تشخیص دقیق تر لازم است تا مصاحبه روانپزشکی نیز انجام گیرد.
ترخیص و پیگیری
پس از اتمام اقدامات تخصصی به مراجعین و آمادگی آنان برای بازگشت به زندگی اجتماعی با نظر تیم تخصصی ترخیص مراجع اعلام می گردد.
مددکار اجتماعی موظف است به مدت یک سال حداقل 2 بار از وضعیت مراجعین ترخیص شده مطلع شده و سرکشی های لازم را انجام داده و طی گزارشی وضعیت مراجع را به تیم تخصصی اطلاع دهد و در صورتی که نیاز به ارائه خدمات مکمل وجود داشته باشند به ارائه خدمات بپردازد.

نظرات   

 
0 #1 profile3909 1397-08-10 11:24
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی