طرح بیمه آتیه

طرح بیمه آتیه

ضرورت اجراء طرح
با توجه به این که سازمان بهزیستی یکی از دستگاههای حمایتی دولت می باشد و هزینه های افراد تحت حمایت خود را مستقیماً از محل در آمد دولت پرداخت می کند وا ین درآمد همیشه می تواند در نوسان باشد و با عنایت به این که یکی از دغدغه های مقدس سازمان بهزیستی رفع مشکلات مسکن، ازدواج، جهیزیه، اشتغال و تحصیلات فرزندان تحت حمایت خود پس از ترخیص از واحد می باشد؛ لذا این مهم باپرداخت مبلغی ناچیز به ازاء هرکودک به شرکت سهامی بیمه می تواند تحقق یابد زیرا این نوع سرمایه گذاری دراز مدت می تواندازحمایت های کم هزینه ولی با بازدهی مناسب و حساب گر باشد و می توان این نوع سرمایه گذاری را در جهت رعایت حقوق مساوی کودکان یا یکی از برنامه های توانمند سازی فرزندان پس از ترخیص شناخت.

هدف
هدف از اجرای این طرح ایجاد سرمایه ای مناسب و مطمئن برای آتیه فرزندان می باشد که پس از ترخیص این سرمایه گذاری پشتوانه محکمی برای آینده آنان محسوب گردد.

تعریف بیمه آتیه
این بیمه یکی از انواع بیمه هایی است که توسط شرکت بیمه ارائه می شود که هدف آن تأمین آتیه کودکان و نوجوانان و ایجاد سرمایه ای مطمئن برای تهیه جهیزیه، هزینه تحصیلات عالی، ازدواج، خرید مسکن و....است.

جامعه هدف
فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی (دفتر امور شبه خانواده )

شیوه اجرا
- این طرح از طریق انعقاد قرارداد با شرکت بیمه انجام می شود (بیمه طرف قرارداد سازمان: شرکت سهامی بیمه ایران )
- این طرح با خرید اقساط حداقل 10 ماهه و حداکثر 15 ساله که به صورت ماهیانه به شرکت بیمه پرداخت می شود اجراء می گردد.
- طول مدت بیمه آتیه فرزندان 10الی 15 ساله است. اقساط ماهیانه به مبلغ هرماه 000/100 ریال برای هر فرزند پرداخت می شود. این مبلغ توسط سازمان بهزیستی و مشارکت افراد خیرتأمین می گردد.
- بعد ازپایان پرداخت اقساط 10الی 15 ساله بیمه شده می تواند با در دست داشتن بیمه نامه و اعلام کتبی سازمان بهزیستی بابت تهیه جهیزیه، مسکن، تحصیلات و اشتغال مبلغ دو برابر سرمایه، از شرکت بیمه دریافت نماید
- اصل بیمه نامه هر فرد بیمه شده، نزد سازمان بهزیستی نگهداری می شود.

نظرات   

 
0 #1 profile1681 1397-08-08 16:11
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی