طرح دایه رضاعی

تعریف دایه رضاعی:
دایه رضاعی،‌ به مادی اطلاق می شود که کودکی غیر از فرزند خود را مطابق با شرایطی که فقه تعیین نموده، شیر دهد.
جامعه هدف:
نوزادان تحویل شده به مراکز تحت سرپرستی سازمان بهزیستی از سوی مراجع ذیصلاح
اهداف:
1- تغذیه جسمی و رشد عاطفی کودک در خانواده
2- تحقق خویشاوندی شرعی بین فرزند و خانواده
3- ایجاد محرمیت و کسب هویت اجتماعی
4- تعلیم و تربیت مناسب کودک مطابق الگوی خانوادگی

شرایط تحقق رضاعی:
با استناد به رساله حضرت امام(ره)
1- سن کودک می بایست کمتر از دو سال قمری باشد (دو سال بچه تمام نشده باشد).
2- کودک می بایست 15 مرتبه یا یک شبانه روز از دایه (مادر) رضاعی شیر کامل بخورد.
3- کودک پس از مکیدن شیر از سینه دایه نسبت به او و سایر اعضاء خانواده با تحقق شرایط فوق محرم می گردد.
4- دایه می بایست از سلامت جسمی و عقلی برخوردار باشد.
5- دایه (مادر) رضاعی می بایست فردی با ایمان و پاکدامن باشد.
توضیح این که کسانی که بواسطه شیرخوردن خویشی پیدا می کنند، مستحب است یکدیگر را احترام نمایند ولی از یکدیگر ارث نمی برند و حق های خویشی، که انسان با خویشان خود دارد، بر آنان نیست.
هزینه های کمکی دایه (مادر رضاعی):
در صورت درخواست دایه (مادر رضاعی) با رعایت اصول بهداشتی، تغذیه، رشد و پرورش سالم کودک مطابق ضوابط دستورالعمل اجرایی مراقبت از کودکان بی سرپرست هزینه های پیش بینی شده قابل پرداخت می باشد.
شرایط خانواده داوطلب:
1- ایرانی، مسلمان و متعهد به مبانی شرعی باشند در مورد فرزندان اقلیت ها رفتار گردد.
2- برخورداری مادر (دایه رضاعی) از سلامت جسمی و روانی با استناد به انجام آزمایشات پزشکی لازم بویژه آزمایش هپاتیت و HIV
3- برخورداری اعضاء خانواده از سلامت جسمی و روانی (درحدی که پرورش کودک امکان پذیر باشد).
4- تایید کمیته شبه خانواده نسبت به توانایی مادر در مراقبت از طفل
مراحل اجراء طرح دایه رضاعی:
1- بررسی صلاحیت خانواده متقاضی (فردی، خانوادگی و اجتماعی)
2- اخذ گواهی سلامت جسمانی و روانی از پزشک متخصص
3- اخذ رضایت نامه از همسر متقاضی
4- تایید و تصویب کمیته شبه خانواده استان
5- اخذ حکم امین موقت (1) از مراجع قضایی
6- مبادله قرارداد بین بهزیستی استان و متقاضی
7- انتقال کودک به خانواده
8- آموزش به خانواده قبل و یا همزمان با تحویل کودک به خانواده شامل: آموزش حضوری و ارایه
منابع اطلاع رسانی
9- نظارت و پیگیری وضعیت کودک پس از تحویل به خانواده
10- ارزیابی از وضعیت رشد جسمانی، ‌بهداشتی و ارایه گزارشات لازم در این خصوص
11- تداوم زندگی کودک در خانواده در صورت رضایت خانواده و وجود شرایط مناسب پس از دوران شیرخوارگی تحت عنوان شبه خانواده مطابق دستورالعمل اجرایی دفتر امورشبه خانواده خواهد بود.
(1) به تجویز ماده 1187 قانون مدنی هرگاه ولی قهری منحصر صغیر یعنی پدر یا جدپدری شناخته شده باشند (کودک ترجیحا دارای شناسنامه باشد و ولی قهری او شناخته شده باشد)، ‌اما به هر علتی مانند غیبت، ‌حبس یا.. ... نتوانند به امور مولی علیه رسیدگی کنند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشند، حاکم یک نفر امین به پیشنهاد دادستان برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتا معین می کند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی