پذیرش و تشکیل پرونده در حوزه توانبخشی

جمعیت هدف:
کلیه افرادی که در راستای اهاف و وظایف سازمان بهزیستی بدلیل آسیب جسمی، ذهنی، روانشناختی و اجتماعی بنا به تشخیص سازمان واجد شرایط و نیازمند استفاده از خدمات می باشند.
انواع معلولیت:
- معلولین ذهنی
- معلولین جسمی – حرکتی
- معلولین حسی
- بیماران روانی مزمن
- مجذومین
- سالمندان معلول
پذیرش و تشکیل پرونده
- ارائه درخواست تشکیل پرونده به بهزیستی شهرستان محل سکونت (شهرستانهای تابعه استان تهران) توسط شخص معلول و یا خانواده
- تشکیل کمیسیون پزشکی و تعیین معلولیت
- در صورت تأیید معلولیت صدور کارت شناسایی معلولین
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده
- مدارک پزشکی
- اصل و کپی شناسنامه معلول
- اصل و کپی کارت ملی معلول
- کپی شناسنامه افراد خانواده
- سرکوپن استان تهران
- کپی سند منزل مسکونی و یا اجاره نامه و یا استشهاد محلی
در صورتیکه توانخواه قبل از تشکیل پرونده در شهرستان محل سکونت از شهر و یا استان دیگری منتقل شده باشد ابتدا از شهر مبدأ استعلام بعمل آمده و سپس مراحل بعدی صورت می پذیرد.
کلیه مراحل فوق جهت دریافت خدمات ذیل الزامی می باشد:
- برقراری مستمری
- پذیرش در مراکز نگهداری و توانبخشی و بهره مندی از یارانه مراکز
- بیمه پایه، بیمه مکمل
- کمک هزینه تحصیل و شهریه دانشجویی
- معافیت سربازی
- دریافت کارت سوخت
- تجهیزات کمک توانبخشی
- و...

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی