پرداخت کمک هزینه نگهداری در توانبخشی

توانبخشی: فرایندی است که در طی آن به افراد معلول کمک می شود تا توانایی های جسمی، ذهنی و مهارتهای اجتماعی خود را تقویت کرده و به جامعه بپیوندند.

خانواده نیازمند: به خانواده ای اطلاق می شود که سرپرست آن بنا به دلایلی مانند از کارافتادگی، یا آسیب های جسمی، روانشناختی و اجتماعی (موقت یا دائم) قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی خود و افراد تحت تکفل نباشد.

فرد نیازمند: به فردی گفته می شود که به دلیل آسیب های جسمی، روانشناختی و اجتماعی (دائم یا موقت) قادر به تأمین حداقل نیازهای اساسی زندگی خود نبوده و اعضای خانواده و افراد دیگر نیز مسئولیتی برای تأمین معاش وی نداشته باشند.

معلول: به کسی اطلاق می شود که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی و یا توأم (ناشی از توارث، بیماری، جنگ و حادثه) به طور مستمر اختلال قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی جسم و یا در شئون اجتماعی و حرفه ای او پدید آید بطوریکه این اختلال استقلال وی را در زمینه های اجتماعی و اقتصادی کاهش دهد.

انواع معلولیت: جسمی حرکتی حسی،ذهنی، بیماران روانی مزمن، مجذومین، سالمندان معلول

شرایط عمومی حمایت مالی (کمک هزینه نگهداری)
الف) ایرانی بودن و داشتن کدملی
ب) نیازمند بودن (به تشخیص مددکاران سازمان)
ج) سکونت در محل انجام حمایت
د) عدم حمایت و تحت پوشش قرارداشتن در سایر نهادها و دستگاههای حمایتی
ه) داشتن گواهی معلولیت از کمیسیون پزشکی سازمان (در رابطه با معلولین و از کارافتادگان)

شرایط اختصاصی حمایت مالی
الف) شدت معلولیت
ب) نوع معلولیت

انواع پرداخت کمک هزینه
الف) پرداخت مستمر
1- مجرد
2- متأهل (براساس بعد خانوار دو نفره – سه نفره – چهارنفره و پنج نفره به بالا)

ب) غیرمستمر
1- حمایتهای بیمه ای: مانند حق بیمه سهم کارفرمایی، حق بیمه خویش فرما، حق بیمه مکمل درمانی و معلولین، پرداخت حق سرانه بیمه درمانی جامعه هدف
2- حمایتهای درمانی: مانند کمک هزینه مشاوره خانواده و مشاوره ژنتیک، کمک هزینه جراحی و تأمین پروتزهای مربوطه معلولین، کمک هزینه تأمین و تعمیر وسایل کمک توانبخشی ارتز و پروتز، کمک هزینه فرانشیز درمانی، کمک هزینه جراحی کاشت حلزون، کمک هزینه تهیه شیرخشک رژیمی PKU، آزمایشات ژنتیک، درمان ناباروری، داروهای ضروری خارج از تعرفه و تعهد بیمه و غیرزیبایی
3- حمایتهای تحصیلی: کمک هزینه مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی، کمک هزینه تحصیلی دانشگاه، کمک هزینه تأمین وسایل کمک آموزشی، کمک هزینه شرکت در فعالیتهای

قرآنی
4- حمایتهای علمی، فرهنگی، قرآنی و ورزشی: کمک هزینه شرکت در مسابقات و اردوهای ورزشی، قرانی، کمک هزینه جوایز و هدایا جهت امور علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی، تجلیل از قهرمانان ورزشی و نخبگان قرآنی
5- حمایتها و کمکهای موردی: حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی، کمک هزینه اجاره بها، کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه، کمک هزینه تعمیرات ضروری و مناسب سازی مسکن و وسیله نقلیه، کمک هزینه سفر در راه ماندگان، کمک هزینه حق الوکاله، کمک هزینه کفن و دفن

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی