فرماندار بندرعباس میهمان نوروزی مرکزنگهداری معلولین ذهنی حبیب بن مظاهر

همزمان بانخستین روزهای سال نواحمدپویافرفرمانداربندرعباس ازمرکزنگهداری معلولین ذهنی حبیب ابن مظاهراین شهرستان بازدیدوازمعلولین این مرکزدلجویی کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی هرمزگان ؛ فرماندار شهرستان بندرعباس دراین بازدیدضمن دلجویی ازمعلولین روندخدمت رسانی به این قشررا موردبررسی قرارداد وازنزدیک باتوضیحات شرفی مسئول مرکز .درجریان مسائل ومشکلات وروند ارائه خدمات به معلولین قرار گرفت.

احمد پویافرادامه داد:سلامتی یکی ازبزرگترین نعمات خداوندی برای انسان است که درهرشرایطی بایدقدردادن وشکرگذارخداوند سبحان باشیم.

 عالی ترین مقام اجرایی شهرستان بندرعباس افزود: بدون تردیدیاری رسانی به این بندگان پاک خدا بسیارارزشمندوخداپسندانه است و نیکوکاران استان و مسئولین ومتولیان اموررسیدگی به محرومین ،نیازمندان لازم است یاری رسان این مجموعه بوده و ازظرفیت وپتانسیل موجود درجهت رفاه حال معلولین این مرکزاستفاده نمایند.

وی اضافه کرد،خدماتی که کارکنان این مرکزبه معلولین ارائه می نمایندبسیارارزشمندودارای اجرمعنوی واخروی می باشدوباهیچ مقیاسی قابل سنجش نیست .

فرماندار شهرستان بندرعباس ازتلاش های کم نظیر وارزشمندشرفی مسئول وکلیه کارکنان خدوم وزحمتکش این مرکزتقدیروتشکربه عمل آورد .

شرفی مسئول مرکز ضمن بیان خدمات و مشکلات مرکز اظهار داشت : تعدادمعلولین حال حاضردرمرکز147نفرونوع مدیریت این مرکزهیئت امنایی است .

وی خدمات مورد ارائه را شامل : مددکاری اجتماعی ،پرستاری،فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی وکاردرمانی عنوان کرد و افزود : این مرکزدرسال1368 در زمینی به مساحت  6442مترمربع وزیربنای1800مترمربع احداث شده است وساختمان جدید بخش خواهران این مجموعه نیز به همت خیر نیکوکار استان محمد رضا صفا احداث و در درسفراخیرریاست جمهوری به استان هرمزگان با حضور دکتر ربیعی وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی بااعتباری بالغ بر20میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفت .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

منوی اصلی

دسترسی سریع

سوالات متداول

سامانه مشاوره در فضای مجازی

آگهی مزایده و مناقضه

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1