امروز : یکشنبه, 10 فروردين 1399
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE
IMAGE

Page 1 of 14

فرم ثبت نام در هشتمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولین خلیج فارس

کاربر گرامی لطفاً اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل پر نماییدو در پایان ثبت نام کد رهگیری را بادداشت نمایید تا در مراجعات بعدی استفاده نمایید.
اطلاعات گروهی نمایشی
لطفا از حروف استفاده نمایید.
ورودی نامعتبر است
شماره موبایل را به صورت صحبح وارد نمایید.
نمابر را بصورت صحیح همراه با کد شهرستان وارد نمایید
آدرس ایمیل را بصورت صحیح وارد نمایید.
ورودی نامعتبر است
شرح مخنصری از گروه:(پیشینه گروه،سال شکل گیری،اجراها و...) حداکثر 200 کلمه
ورودی نامعتبر است
تعداد اعضای گروه
لطفاً تعداد اعضای گروه را با دقت وارد نمایید.
تعداد بازیگران
تعداد بازیگران زن را به درستی وارد نمایید
اطلاعات را به درستی وارد نمایید.
لیست شرکت کنندگان:
شرکت کننده شماره 1
حداکثر تعداد شرکت کنندگان 10 نفر می باضند . در صورتی که تعداد کمتر از تعداد مشخص شده می باشد مراحل بعد را پر ننمایید و از منوی پایین گزینه صفحه بعد را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لیست شرکت کنندگان:
شرکت کننده شماره 2
حداکثر تعداد شرکت کنندگان 10 نفر می باضند . در صورتی که تعداد کمتر از تعداد مشخص شده می باشد مراحل بعد را پر ننمایید و از منوی پایین گزینه صفحه بعد را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لیست شرکت کنندگان:
شرکت کننده شماره 3
حداکثر تعداد شرکت کنندگان 10 نفر می باضند . در صورتی که تعداد کمتر از تعداد مشخص شده می باشد مراحل بعد را پر ننمایید و از منوی پایین گزینه صفحه بعد را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لیست شرکت کنندگان:
شرکت کننده شماره 4
حداکثر تعداد شرکت کنندگان 10 نفر می باضند . در صورتی که تعداد کمتر از تعداد مشخص شده می باشد مراحل بعد را پر ننمایید و از منوی پایین گزینه صفحه بعد را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لیست شرکت کنندگان:
شرکت کننده شماره 5
حداکثر تعداد شرکت کنندگان 10 نفر می باضند . در صورتی که تعداد کمتر از تعداد مشخص شده می باشد مراحل بعد را پر ننمایید و از منوی پایین گزینه صفحه بعد را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لیست شرکت کنندگان:
شرکت کننده شماره 6
حداکثر تعداد شرکت کنندگان 10 نفر می باضند . در صورتی که تعداد کمتر از تعداد مشخص شده می باشد مراحل بعد را پر ننمایید و از منوی پایین گزینه صفحه بعد را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لیست شرکت کنندگان:
شرکت کننده شماره 7
حداکثر تعداد شرکت کنندگان 10 نفر می باضند . در صورتی که تعداد کمتر از تعداد مشخص شده می باشد مراحل بعد را پر ننمایید و از منوی پایین گزینه صفحه بعد را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لیست شرکت کنندگان:
شرکت کننده شماره 8
حداکثر تعداد شرکت کنندگان 10 نفر می باضند . در صورتی که تعداد کمتر از تعداد مشخص شده می باشد مراحل بعد را پر ننمایید و از منوی پایین گزینه صفحه بعد را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
لیست شرکت کنندگان:
شرکت کننده شماره 9
حداکثر تعداد شرکت کنندگان 10 نفر می باضند . در صورتی که تعداد کمتر از تعداد مشخص شده می باشد مراحل بعد را پر ننمایید و از منوی پایین گزینه صفحه بعد را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
مشخصات نمایش
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
جزئیات سفر
/ / ورودی نامعتبر است
/ / ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی
ورودی نامعتبر است

دسترسی سریع

آرشیو اخبار

مقالات

آشنایی با استان هرمزگان

پژوهش

پرداخت آنلاین

آگهی مزایده و مناقصه ها

شماره حساب هدایای خاص از بهزیستی هرمزگان -بانک توسعه تعاون 3600/9073455403/1

خدمات الکترونیک